Subsidie aanvragen

Volg ons stappenplan

Nadat je de Inventum Spaarpomp hebt gekocht en geïnstalleerd vraag je subsidie aan. Hiermee ontvang je in 2022 €2.250 aan subsidie. Hoe vraag je dit aan? Volg ons stappenplan om subsidie aan te vragen.

Stap 1. Maak een keuze

Nadat je je hebt georiënteerd op warmtepompen, de voorwaarden van jouw woning en welke kosten en besparing dit met zich mee brengt, heb je gekozen voor de Inventum Spaarpomp.

Controleer, voordat je een aanschaf voor een hybride warmtepomp gaat doen, eerst de apparatenlijsten of de maatregelenlijsten op de website van RVO. Staat het apparaat op de lijst? Kies dan in jouw aanvraag de meldcode van het apparaat. De meldcode betekent dat de keuze die je maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

De meldcode voor de Spaarpomp: KA11861.

Stap 2. Controleer de maatregel in de lijsten

Stap 3. Koop de warmtepomp

Nu kun je de Spaarpomp aanschaffen. Bewaar het aanschafbewijs en betaalbewijs. Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte of een opdrachtbevestiging per e-mail waarop of waarin het product staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur, waarop de leverancier heeft verklaard dat er is betaald of een rekeningoverzicht waarop te zien is dat het betreffende bedrag is afgeschreven.

Je moet de maatregelen eerst uitvoeren, voordat je de subsidie kunt aanvragen. Laat de warmtepomp door een installateur installeren. Dit mag alleen in een huis in Nederland. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een (installatie) factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Stap 4. Laat de Spaarpomp installeren

Stap 5. Bereid de subsidie aanvraag voor 

Je hebt bovenstaande stappen gevolgd en gaat nu de subsidie aanvragen? Houd deze zaken bij de hand:

1. DigiD

2. Factuur en betaalbewijs de warmtepomp
Je moet bewijzen meesturen als digitale foto’s, scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen geldt: zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

  • factuur en betaalbewijs warmtepomp
  • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant
  • de datum van de aanschaf
  • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier
  • de datum van de installatie/het aanbrengen
  • het bedrag en de datum van de betaling
  • de meldcode van de warmtepomp die u heeft gekocht (meldcode Spaarpomp: KA11861)

Vraag de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie van de warmtepomp aan. Voer je meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat je de eerste maatregel heeft uitgevoerd.

*de hoogte van de subsidie wordt bepaalde door het RVO en de verstrekking is afhankelijk van de beschikbaarheid van gelden

Stap 6. Vraag de subsidie aan

Volgende stap Hoe werkt een hybride warmtepomp?
Volgende stap Wat zijn de voorwaarden voor mijn woning?
Volgende stap Kosten en besparing
Volgende stap Subsidie aanvragen
Volgende stap Vind een installateur
Laatste stap Vraag een offerte aan
1 2 3 4 5