Privacy staat bij de Inventum Groep (hierna te noemen: Inventum) voorop. Wij houden ons om die reden vanzelfsprekend aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij uw gegevens beheren en verwerken in overeenstemming met de bepalingen dienaangaande in de AVG. In dit privacy statement leggen we uit wat we bij Inventum doen met informatie die we van u in beheer hebben.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die worden geleverd door entiteiten die behoren tot de Inventum Groep. Hieronder vallen onder meer:

 • Inventum
 • Inventum Groep

Bescherming persoonsgegevens

Inventum respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van de persoonsgegevens voor Inventum dan ook zeer belangrijk. Deze gegevens mogen daarom wij alleen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres Land
 • IP-adressen
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor welke doeleinden?

Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats en land
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • IP-adres Informatie over het type product dat bij u geïnstalleerd is door een derde partij. Een derde partij kan bijvoorbeeld een installateur zijn.

De door u verstrekte gegevens zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. In dit privacy statement vindt u een aantal van deze doeleinden. Verder zullen wij u gegevens niet aan andere partijen verstrekken als u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Uiteraard maken wij met deze partijen ook goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Verbetering van de dienstverlening

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die wij middels onze diensten verzamelen, om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties

Voor het verbeteren van onze website houden wij via de website www.inventum.com en www.hotspot-titanium.com (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies en andere soortgelijke technologien voor het opslaan van informatie, zoals nieuwsbrief, contactformulier en marketing doeleinden. Ons doel is verder om naast advertentie-uitingen te personaliseren ook u een betere, snellere en veiligere klantbeleving te kunnen bieden.

Uw e-mailadres voor de nieuwsbrief wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt ook op ieder moment bezwaar maken tegen deze mailing en het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij niet langer dan noodzakelijk of dan toegestaan of nadat de vragen of verzoeken zijn afgehandeld met als doel het verbeteren van onze dienstverlening.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat onze website op uw computer, tablet of uw mobiele telefoon opslaat. Dit bestand onthoudt vervolgens specifieke informatie. Bij uw volgende bezoek kan onze website die informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere dienstverlening. Wij kunnen alleen deze informatie verzamelen, als u cookies accepteert en daarmee ons toestemming geeft.

Wij maken gebruik van:

 • Technische of functionele cookies. Deze zijn nodig voor het functioneren van de website.
 • Cookie voor statistieken door gebruik te maken van Google Analytics
 • Cookies voor Social Media

Wijzig uw toestemming

Trek uw toestemming in

Google Analytics

Door het gebruik van Google Analytics meten we hoe u onze websites gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Wij zien niet hoe u onze sites gebruikt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt geen anonieme data met derden, lees hier hun Privacy Statement.

Cookies voor Social Media

Artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u delen via social media. Om deze buttons te laten werken, plaatsen Facebook, LinkedIn, Twitter en andere social media daarom cookies op onze website.

Relatiebeheer en marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpaginas kunnen wij u passende en gerichte commerciele aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon en internet.

Beveiliging en verwerkers

Inventum beschermt uw persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstel. Uw persoonsgegevens kunnen daarom uitsluitend worden ingezien door de afdelingen die daar vanuit hun functie mee te maken hebben.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door het sluiten van een verwerkersovereenkomst.

Verder zorgen we ervoor dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of dan toegestaan. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren is verschillend per toepassing en is verder geregeld in ons interne bewaarbeleid.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht op:

 • Informatie en inzage van uw gegevens
 • Verbetering van persoonsgegevens
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden)
 • Beperking van de verwerking
 • Van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen

Klacht indienen

Vindt u dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen of klachten over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post: Inventum Technologies, Postbus 275, 3990 GB Houten t.a.v. Functionaris Gegevens Bescherming of stuur ons een e-mail naar: FG@Inventum.com of bel: 030 2748484.

Inventum, Houten, 19 juni 2022